Informații companie

Date de identificare, obiecte de activitate, documente in baza carora societatea isi desfasoara activitatea

SOPHTIMUS ARTIS SOLUTIONS S.R.L. este inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/8012/2014, având Cod unic de înregistrare RO33353246, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/8012/2014, cu sediul social în Romania, București, sector 5, Drumul Ghindari 158-160, email: office@danieldaian.art

Domeniul principal de activitate este:

 • Cod CAEN - 620 - Activități   de servicii in tehnologia  informatiei;

Obiectul principal de activitate este:

 • Cod CAEN - 6201 - Activități  de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);


Societatea poate desfăşura, ca obiecte secundare de activitate, următoarele activităţi:

 • 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
 • 1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinărie si a articolelor de harnasament
 • 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie și din alte materiale vegetale împletite
 • 1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie și carton
 • 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
 • 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
 • 1724 Fabricarea tapetului
 • 1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a
 • 1811 Tipărirea ziarelor
 • 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
 • 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
 • 1814 Legatorie si servicii conexe
 • 1820 Reproducerea înregistrărilor
 • 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
 • 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
 • 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
 • 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 • 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
 • 2612 Fabricarea altor componente electronice
 • 2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
 • 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
 • 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigație
 • 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
 • 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
 • 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
 • 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
 • 3092 Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi
 • 3319 Repararea altor echipamente
 • 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 • 3320 lnstalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 • 4321 Lucrări de instalații electrice
 • 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
 • 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
 • 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
 • 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
 • 4615 Intermedieri în comerțul cu mobila, articole de menaj si de fierărie
 • 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blana, încălțăminte si articole din piele
 • 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
 • 4618 lntermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
 • 4619 lntermedieri în comerțul cu produse diverse
 • 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
 • 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
 • 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
 • 4632 Comerț cu ridicata al cărnii  și produselor din  came
 • 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
 • 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
 • 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
 • 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
 • 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao  și condimente
 • 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
 • 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi  și tutun
 • 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
 • 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
 • 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
 • 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie și produse de întreținere
 • 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
 • 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor  și a articolelor de iluminat
 • 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
 • 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
 • 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
 • 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
 • 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
 • 4666 Comerț cu ridicata al altor  mașini și echipamente de birou
 • 4669 Comerț cu ridicata al altor  mașini și echipamente
 • 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
 • 4690 Comerț  cu ridicata nespecializat
 • 4711 Comerț  cu amănuntul  în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 • 4719 Comerț cu amănuntul  în magazine nespecializate,            cu vânzare predominanta de produse nealimentare
 • 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
 • 4722 Comerț cu amănuntul  al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
 • 4723 Comerț cu amănuntul  al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
 • 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, în magazine specializate
 • 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, in magazine specializate
 • 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
 • 4729 Comerț cu amănuntul  al altor produse alimentare, în  magazine specializate
 • 4741 Comerț cu amănuntul  al calculatoarelor, unități lor periferice si software-ului in magazine specializate
 • 4742 Comerț cu amănuntul  al echipamentului  pentru telecomunicații în magazine specializate
 • 4743 Comerț cu amănuntul  al echipamentului audio/ video în magazine specializate
 • 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
 • 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, in magazine specializate
 • 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
 • 4754 Comerț cu amănuntul  al articolelor și aparatelor electrocasnice, în  magazine specializate
 • 4759 Comerț cu amănuntul  al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în  magazine specializate
 • 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
 • 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetărie, in magazine specializate
 • 4763 Comerț cu amănuntul  al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără  înregistrări audio/ video , în magazine specializate
 • 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
 • 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
 • 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, in magazine specializate
 • 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, in magazine specializate
 • 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
 • 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
 • 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
 • 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, in magazine specializate
 • 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
 • 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
 • 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
 • 478 Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
 • 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
 • 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri si piețe
 • 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
 • 4791 Comerț cu amănuntul  prin intermediul caselor de comenzi sau prin  Internet
 • 4799 Comerț cu amănuntul  efectuat în  afara  magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
 • 4941 Transporturi  rutiere de mărfuri
 • 5020 Transporturi maritime și costiere de marfa
 • 5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare
 • 5121 Transporturi aeriene de marfa
 • 5210 Depozitări
 • 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 • 5222 Activități de servicii anexe transportului pe apă
 • 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
 • 5224 Manipulări
 • 5229 Alte activități anexe transporturilor
 • 5811 Activități de editare a cărților
 • 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
 • 5813 Activități de editare a ziarelor
 • 5814 - Activități de editare a revistelor si periodicelor
 • 5819 Alte activități   de editare
 • 5821 Activități  de editare a jocurilor de calculator
 • 5829 Activități  de editare a altor produse  software
 • 5920 Activități  de realizare a înregistrărilor audio și activități  de editare muzicala
 • 6190 Alte  activități  de telecomunicații
 • 6202 Activități  de consultanță în tehnologia informației
 • 6203 Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209 Alte activități  de servicii privind tehnologia  informației
 • 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități  conexe
 • 6312 Activități   ale portalurilor  web
 • 6391 Activități ale agențiilor de știri
 • 6399 Alte activități  de servicii informaționale  n.c.a.
 • 7021 Activități  de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
 • 7022 Activități  de consultanță pentru afaceri și management
 • 7112 Activități  de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 • 7120 Activități  de testare și analize tehnice
 • 7211 Cercetare-dezvoltare  în biotehnologie
 • 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si inginerie
 • 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
 • 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
 • 7312 Servicii de reprezentare media
 • 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
 • 7410 Activități de design specializat
 • 7420 Activități fotografice
 • 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
 • 7490 Alte activități  profesionale, științifice și tehnice  n.c.a.
 • 7733 Activități  de închiriere și leasing de mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
 • 7739 Activități   de închiriere și leasing-ul altor mașini, echipamente și bunuri  tangibile
 • 7740 Leasing de bunuri intangibile (exclusiv financiare)
 • 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
 • 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
 • 7830 Servicii de furnizare si management a forței de muncă
 • 8211 Activități combinate de secretariat
 • 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activități specializate de secretariat
 • 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
 • 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 • 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor ) de raportare a creditului
 • 8292 Activități de ambalare
 • 8299 Alte activități  de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a .
 • 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
 • 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
 • 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • 9512 Repararea echipamentelor de comunicații
 • 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
 • 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casa și grădină
 • 9609 Alte activități  de servicii n.c.a.

 

Cetificate / Autorizații / Avize / Licente privind activitatea societatii:

 • Certificat de înregistrare seria B nr. 3674378/12.10.2018, emitent Ministerul Justiției / Oficiul National al Registrului Comerțului;
 • Certificat de înregistrare în scopuri de TVA seria B nr. 1494767/24.09.2019, emitent Ministerul Finantelor Publice / A.N.A.F..